ردیف نوع فعالیت مرحله فعالیت نام پروژه نام کارفرما خدمات
1 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به شهرهای بزمان و گلمورتی شرکت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان 1 1 1                
2 آب مرحله اول، دوم و سوم طرح توسعه تصفیه خانه زهک (مطالعات مهندسی مجدد) شرکت آب و فاضلاب استان سيستان و بلوچستان 1 1   1              
3 آب  مرحله سوم اجرای پروژه های ایستگاه پمپاژ سراوان، اصلاح و توسعه شبکه آب شهرستان های زابلی، مخزن چالق و خط انتقال آب گشت و سوران، پروژه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرستان خاش پروژه توسعه و اصلاح شبکه توزیع آب شهرستان های ایرانشهر و دلگان شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان 1   1                
4 آب  مرحله سوم مطالعات مرحله سوم آبرساني به شهرهاي تابعه نوك آباد، خاش و اسكل آباد، دهپابيد، كهنوک شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان 1   1                
5 آب مرحله اول، دوم و سوم مطالعات مرحله دوم طرح آبرساني به روستاهاي شهرستان هاي خاش، نيكشهر، قصر قند، چابهار، كنارك و زاهدان شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان 1 1 1                
6 آب مرحله دوم و سوم مطالعات مرحله دوم مهرستان سرباز، میرجاوه، سراوان و سوران شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان 1 1                  
7 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به روستاهای سیستان شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان 1 1                  
8 آب مرحله اول، دوم و سوم مطالعات خطوط انتقال و تصفیه خانه آب 261 روستا و دهستان های تلنگ، پلان و پیرسهراب شهرستان چابهار شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان 1 1   1              
9 آب مرحله اول و دوم طرح آبرسانی به 83 روستای حومه شهرستان خاش شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان 1 1                  
10 آب مرحله اول آبرسانی به روستاهای جلگه چاه هاشم شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان 1 1                  
11 آب مرحله اول، دوم و سوم مطالعات فاز دوم آبرساني به 207 روستا و دهستانهاي نگور، كمبل سليمان، سندميرثوبان و باهو كلات شهرستان چابهار  شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان 1 1   1              
12 آب مرحله دوم و سوم آبرسانی به 36 روستای شرق و غرب بمپور شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان 1 1                  
13 آب مرحله دوم و سوم بازنگری مطالعات شبکه توزیع آب 80 روستای شهرستان های خاش، نیکشهر، قصر قند، ایرانشهر، دلگان، فنوج و کنارک شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان 1 1                  
14 آب مرحله اول و دوم مطالعات آبرسانی به 649 روستای استان سیستان و بلوچستان(شهرستان های زاهدان، میرجاوه، خاش، نیکشهر،  قصر قند، ایرانشهر، دلگان و فنوج شرکت آب و فاضلاب روستايي استان سيستان و بلوچستان   1                  
15 فاضلاب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوري و تصفیه فاضلاب روستايي قلعه نو و شهرستان زهک شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان           1 1 1      
16 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب تعدادی از روستاهای استان سیستان و بلوچستان شرکت آب و فاضلاب استان گيلان           1 1 1      
17 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستای ساربوک شهرستان نیکشهر شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان           1 1        
18 آب مرحله اول، دوم و سوم طرح جامع آبرسانی به 936 روستای سیستان شامل 1000 کیلومتر خط انتقال اصلی و فرعی با تصفیه خانه به ظرفیت 70 هزار متر مکمعب در شبانه روز (جمعیت تحت پوشش طرح 500000 نفر) آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان 1   1 1 1            
19 آب مرحله اول، دوم و سوم طرح آبرسانی به 207 روستای دهستان های باهوکلات، سند میرثوبان و کمیل سلیمان از سد پیشین (چابهار) آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان 1   1 1              
20 آب مرحله دوم و سوم نظارت کارگاهی  عالیه آبرسانی به 80 روستای استان سیستان و بلوچستان  (خاش، ایرانشهر، دلگان، قصرقند، فنوج و نیکشهر) آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان 1 1 1                
21 آب  مرحله سوم مطالعات فاز سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) بر اجرای پروژه های آبرسانی در شهرستان های سراوان، مهرستان، سوران، سرباز، زاهدان و میرجاوه آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان 1   1                
22 آب مرحله اول، دوم و سوم تاسیسات زیربنایی چابهار شامل خطوط انتقال و شبکه توزیع آب کاربریهای مختلف سازمان منطقه آزاد چابهار 1 1 1                
23 آب مرحله اول، دوم و سوم انجام طراحی و تهیه نقشه های آماده سازی اراضی شبکه های جمع آوری فاضلاب ، توزیع آب، شبکه اجرای برق و طرح توسعه بخشی از پیکره سوم شمالی میدان مادرکد 10 در سطح منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 1   1                
24 فاضلاب مرحله اول و دوم انجام طراحی و تهیه نقشه های آماده سازی اراضی شبکه های جمع آوری فاضلاب، توزیع آب، شبکه اجرای برق و طرح توسعه بخشی از پیکره سوم شمالی میدان مادر کد 10 در سطح منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار           1 1 1      
25 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم خط انتقال و شبکه توزیع آب و همچنین شبکه جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب کاربریهای مختلف منطقه آزاد چابهار سازمان منطقه آزاد چابهار 1 1       1 1 1      
26 آب مرحله اول، دوم و سوم خدمات مرحله سوم (نظارت کارگاهی و عالیه) پروژه های شش گانه پیکره سوم شمالی و جنوبی منطقه آزاد چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار 1   1   1            
27 آب مرحله اول و دوم آبرسانی به روستاهای منطقه لنجان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان 1 1   1              
28 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی مجتمع روستایی برخوار و میمه، عربستان، گلپایگان، پلارت و قلعه سرخ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان 1   1                
29 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به روستاهای منطقه عربستان گلپایگان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان 1   1                
30 آب مرحله اول و دوم خطوط انتقال و شبکه توزیع آب شهرهای فرخشهر، لردگان، سودجان و بلداجی سازمان آب منطقه ای استان اصفهان 1 1   1              
31 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم شبکه جمع آوری وتصفیه خانه فاضلاب شهرهای داران، بوئین و میاندشت، هرند، اژیه، سده لنجان، ورنامخواست، چرمهین آب و فاضلاب استان اصفهان           1 1 1      
32 فاضلاب مرحله دوم تهیه اسناد و انجام مناقصه EPC شهرهای اژیه، سده لنجان و ورنامخواست آب و فاضلاب استان اصفهان               1      
33 فاضلاب مرحله اول مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح فاضلاب شهرهای زاینده رود، رضوانشهر، دامنه، افوس، نصرآباد، محمد آباد و نیک آباد آب و فاضلاب استان اصفهان           1 1 1      
34 فاضلاب  مرحله سوم کلکتوراصلی شبکه جمع آوری و فاضلاب شمال اصفهان (نگین ملک شهر) شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان             1        
35 فاضلاب مرحله دوم و سوم خدمات مهندسی مرحله سوم شامل نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای شبکه فاضلاب شهرهای منطقه لنجان شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان           1 1        
36 فاضلاب  مرحله سوم تامین مالی و بازسازی ومرمت خطوط اصلی و نیمه اصلی فاضلاب شهر اصفهان (مشارکت با شرکت طرح و تحقیقات آب و فاضلاب استان اصفهان) شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان           1 1        
37 فاضلاب مرحله دوم و سوم بازنگری و خدمات مهندسی نظارت کارگاهی و عالیه خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان آستانه اشرفیه شرکت آب و فاضلاب کاشان           1 1 1      
38 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی منطقه چشمه رحمان سمیرم سازمان امور عشایری استان اصفهان 1   1                
39 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری وتصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی جی و اشترجان شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان           1 1 1      
40 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک صنعتی مبارکه و رازی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان           1 1 1      
41 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب دهکده تفریحی زاینده رود شرکت عمران زاینده رود           1 1 1      
42 آب مرحله اول، دوم و سوم قسمتی از طرح انتقال پساب فاضلاب جهت آبیاری فضای سبزبهارستان و خطوط انتقال پساب ايستگاه پمپاژ، مخزن 500مترمكعبي، ساختمان هاي جنبي سايت برداشت پساب و مخزن 2000 متر مكعبي نيمه مدفون فضاي سبز  شهر بهارستان   شهرداری بهارستان (اصفهان) 1 1 1   1            
43 آب مرحله اول، دوم و سوم خدمات مهندسي و نظارت بر اجراي قسمتي از پروژه آبرساني فضاهاي سبز شهر بهارستان شهرداری بهارستان (اصفهان) 1 1 1                
44 آب مرحله اول، دوم و سوم احداث ایستگاه پمپاژ ولی عصر و خط انتقال پساب از منبع هزار مترمکعبی به منبع ده هزار متر مکعبی به صورت رفت و برگشت شهرداری شاهین شهر(اصفهان) 1 1 1                
45 آب مرحله اول، دوم و سوم مخزن ده هزار مترمکعبی فضای سبز شاهین شهر شهرداری شاهین شهر(اصفهان) 1 1 1                
46 آب مرحله اول، دوم و سوم مطالعات و نظارت عاليه و كارگاهي طرح انتقال پساب شهر حبيب آباد شهرداری حبیب آباد(اصفهان) 1 1 1                
47 آب مرحله دوم اصلاح لاگون های تصفیه خانه خارجی مجتمع فولاد مبارکه شرکت مهندسی فولاد مبارکه       1              
48 آب مرحله دوم و سوم آبرسانی به شهر ها و روستاهای شمال شرقی استان خوزستان سازمان آب و برق خوزستان 1 1   1              
49 آب مرحله اول، دوم و سوم شبکه توزیع آب تعدادی از شهرهای خوزستان شامل هندیجان، رامهرمز، ماهشهر، امیدیه، رامشیر، آغاجاری، کتوند، شوشتر، شادگان، هفتگل و باغملک شرکت آب و فاضلاب خوزستان 1 1 1                
50 آب مرحله دوم مطالعات مرحله دوم انتقال آب از انشعال آب حیات تا تاسیسات سید حسن شرکت آب و فاضلاب خوزستان 1 1                  
51 فاضلاب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب آغاجری آب و فاضلاب استان خوزستان           1 1 1      
52 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم خطوط انتقال، ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه فاضلاب شهر اهواز(با اعتبار بانک جهانی) و ادامه قرارداد تحت اعتبار جاری شرکت شرکت آب و فاضلاب اهواز           1 1 1      
53 آب مرحله اول، دوم و سوم خط انتقال مخزن ده هزار متر مکعبی، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال  آب شهر امیدیه سازمان آب و برق خوزستان 1   1                
54 آب  مرحله سوم احداث مخزن 50000 مترمکعبی شهر اهواز شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز 1 1 1 1              
55 آب مرحله اول،  دوم و سوم آبرسانی به مجتمع فاریاب دشتستان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر 1 1 1                
56 آب مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر انزلی شرکت آب و فاضلاب استان گيلان     1                
57 آب مرحله دوم مطالعات مرحله دوم و نقشه برداری طرح آبرسانی به شهر آستارا شرکت آب و فاضلاب استان گيلان 1 1 1 1              
58 آب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب 86 روستای نواحی شهرستان های شفت و فومن شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان 1 1 1 1              
59 فاضلاب مرحله اول و دوم بازنگری مطالعات مرحله اول و تهیه مدل مالی تصفیه خانه فاضلاب شهر تالش آب و فاضلاب استان گیلان           1 1 1      
60 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای استان گیلان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان           1 1 1      
61 آب مرحله اول، دوم و سوم طرح جامع آبرسانی به 1026 روستای شرق و غرب گیلان شامل 7500 کیلومترخط انتقال و شبکه توزیع 100000 متر مکعبمخازن ذخیره آب، 125 ایستگاه پمپاژ 77 حلقه چاه عمیق و 3 حلقه چاه دهانه گشاد (جمعیت تحت پوشش 1060000 نفر) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان 1   1   1            
62 آب مرحله اول مطالعات مرحله اول آبرسانی به روستاهای شهرستانهای نوق و حومه شهرستان رفسنجان  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 1 1                  
63 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای استان هرمزگان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان 1 1 1                
64 آب مرحله اول، دوم و سوم احداث مخازن، ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب مجتمع های روستایی جزیره قشم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان هرمزگان 1 1                  
65 آب مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر اشتهارد شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران 1 1                  
66 آب مرحله اول و دوم بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم طرح تامين ، انتقال و شبكه توزيع آب شهرهاي محمدشهر و مشكين دشت شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران           1 1 1      
67 آب مرحله اول و دوم خطوط انتقال و شبكه توزيع آب شهر جوانرود  شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه           1 1 1      
68 آب مرحله اول و دوم آبرسانی به روستاهای منطقه ماهیدشت، دشت ذهاب، چله گیلان غرب شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه           1 1 1      
69 آب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله اول و ودوم طرح برداشت، تصفيه خانه آب شهر سودجان  شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری 1   1                
70 آب مرحله اول، دوم و سوم شبکه توزیع، انتقال و تصفیه خانه و طرح آبگیر آب شهر سامان شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری 1   1                
71 آب مرحله اول و دوم آبرسانی به روستاهای حاشیه زاینده رود شرکت آب و فاضلاب روستایی چهارمحال و بختیاری 1 1   1              
72 آب مرحله اول، دوم و سوم تصفیه خانه، آبگیر و ایستگاه های پمپاژخطوط انتقال آب به شهر سامان شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختیاری           1 1 1      
73 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی مجتمع روستایی ولایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد 1 1                  
74 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم شبکه جمع آوری وتصفیه خانه فاضلاب و تهیه اسناد  BOT شهر ابرکوه آب و فاضلاب استان یزد 1 1 1                
75 فاضلاب مرحله دوم مطالعات مرحله دوم تصفیه خانه و خط انتقال فاضلاب شهر میبد آب و فاضلاب استان یزد 1 1                  
76 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم طرح خطوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب ابرکوه شرکت آب و فاضلاب استان یزد 1 1                  
77 آب مرحله دوم و سوم طرح آبرسانی به روستاهاي شهرستان هاي بافق، مهريز، خاتم شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد           1 1 1      
78 آب مرحله دوم و سوم طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان های  اردكان و ميبد  شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد           1 1 1      
79 آب مرحله دوم و سوم طرح آبرسانی به مجتمع های زمزم و دیهوک شهرستان طبس  شرکت آب و فاضلاب روستایی یزد 1 1                  
80 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم بازنگری مطالعات مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم شبكه جمع آوری فاضلاب شهر بروجرد  آب  و فاضلاب استان لرستان 1 1                  
81 آب مرحله اول، دوم و سوم مجتمع آبرسانی روستایی زمزم شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان           1 1 1      
82 آب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین آب شرب 80 روستای شهرستان ایجرود شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان           1 1        
83 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر ابهر و بازنگری آن و تهیه مدل مالی شرکت آب و فاضلاب استان زنجان       1              
84 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای قیدار، صایین قلعه، هیدج و آببر و مطالعات BOT شهر قیدار و آببر شرکت آب و فاضلاب استان زنجان 1 1 1                
85 فاضلاب  مرحله سوم قسمتی از شبکه جمع آوری، انتقال فاضلاب شهر بروجرد شرکت آب و فاضلاب استان لرستان 1   1                
86 آب و فاضلاب مرحله اول و دوم خدمات طرح جامع و طراحي شبكه توزيع آب سايت 5000 هكتاري منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي  شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس           1 1 1      
87 آب مرحله اول مطالعات مرحله اول و دوم طرح تصفيه خانه آب شرب مجتمع روستايي غرب چالوس  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مازندران           1 1 1      
88 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستاهای استان همدان اداره کل مهندسی بهداشت وزارت جهاد سازندگی 1   1                
89 فاضلاب مرحله دوم و سوم خدمات مهندسی نظارت و مدیریت خدمات مشاوره برای پروژه فاضلاب روستایی مناطق ایران در منطقه مرکزی (زون2) شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تحت اعتبار بانک توسعه اسلامی 1 1                  
90 آب مرحله اول و دوم مطالعه مرحله اول و دوم شبکه های توزیع و خطوط انتقال آب مجتمع یوسف آباد، علی آباد اعلا، غلور آباد بم، و مجتمع عباس آباد رودشور شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 1 1   1 1            
91 آب مرحله اول و دوم مطالعه مرحله اول ودوم شبکه های توزیع آب و خطوطانتقال آبرسانی به ده علی کوهینان و مجتمع کوهپایه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 1 1 1                
92 آب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله اول و دوم آبرسانی به مجتمع روستایی شهرستان سعدی کرمان و نقشه برداری از مسیر خطوط انتقال آب شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 1 1 1                
93 فاضلاب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب روستای سیرج کرمان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمان 1 1                  
94 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره 2 کرمان شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان 1 1                  
95 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سیرجان شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان   1 1                
96 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به مجتمع های روستایی استان گلستان ( 14 مجتمع) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 1   1   1            
97 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به روستاهای نوار مرزی گنبد، مجتمع تقی آباد، مجتمع سرکهریزا شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 1   1   1            
98 آب مرحله اول، دوم و سوم بازنگري و تكميل مطالعات مرحله اول طرح هاي آبرساني مجتمع زاو تهيه اسناد و مدارك مناقصه به روش BOT شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 1 1 1   1            
99 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب 50 روستای استان گلستان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 1 1 1                
100 آب مرحله اول، دوم و سوم احداث مخازن بتنی زمینی و خطوط انتقال آب و شبکه های های توزیع آب مجتمع های روستایی زاو استان گلستان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 1 1 1                
101 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به مجتمع های روستایی استان گلستان شامل خطوط انتقال آب 670 کیلومتر، شبکه های توزیع آب1150 کیلومتر، مخازن زمینی بتنی به حجم 51000 مترمکعب، مخازن فلزی هوایی به حجم 500 متر مکعب و 45 ایستگاه پمپاژ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان 1 1 1                
102 آب مرحله اول و دوم آبرسانی مجتمع روستایی کرد آباد شهرستان شاهرود و 11 روستای دامغان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان           1 1 1      
103 آب مرحله اول و دوم آبرسانی مجتمع روستایی کالپوش شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان 1 1 1   1            
104 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر مجن آب و فاضلاب استان سمنان 1 1 1                
105 فاضلاب مرحله اول و دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهر شاهرود آب و فاضلاب استان سمنان 1 1 1                
106 آب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرساني به مجتمع هاي روستايي شهرستان شيراز (18 روستا) شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس 1 1 1                
107 آب مرحله اول و دوم مطالعات آبرساني به روستاهاي مجموعه پنج شير، دهرود در شهرستان فيروزآباد فارس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس 1 1                  
108 فاضلاب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله دوم شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب  لايزنگان داراب شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس 1 1   1              
109 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم نظارت عالیه و کارگاهی شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب حسن آباد، شهر میان  و رحمت آباد و دشتک شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس 1 1 1 1              
110 آب مرحله اول و دوم بازسازی تصفیه خانه آب اکباتان همدان (مطالعات مهندسی مجدد) شرکت آب و فاضلاب استان همدان 1 1   1              
111 آب مرحله اول و دوم مطالعات مرحله اول و دوم طرح تامین، انتقال و توزیع آب سایت 2 پارس (بوشهر عسلویه) سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 1   1 1              
112 آب مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر قمصر کاشان شرکت آب و فاضلاب کاشان   1                  
113 فاضلاب مرحله اول، دوم و سوم  شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب شهر قمصر شرکت آب و فاضلاب کاشان             1        
114 فاضلاب مرحله اول مطالعات مرحله اول و دوم شبكه جمع آوري، انتقال و تصفيه خانه فاضلاب شهر نوش آباد  شرکت آب و فاضلاب کاشان               1      
115 آب مرحله اول، دوم و سوم شبکه توزیع آب و مخزن 10000 مترمکعبی شهر دیر و بردستان شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر           1 1        
116 آب مرحله اول، دوم و سوم خطوط انتقال آب به شهر دیر از محل انشعاب خط محرم شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر 1 1 1                
117 آب مرحله اول و دوم مطالعات فاز 1 و 2 تامین و انتقال آب شهر ارم شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر 1 1 1                
118 آب مرحله اول، دوم و سوم بازنگري مطالعات مرحله اول شبكه توزيع آب و تهيه نقشه GIS شهرهاي عسلويه و نخل تقي شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر 1 1 1                
119 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به 62 روستای بخش ارم و بوشکان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر           1 1        
120 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به 34 روستای نوار ساحلی کنگان، تنگستان و دشتی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر 1 1   1              
121 آب مرحله اول و دوم آبرسانی به 11 روستای حوزه جنوب خورموج، دهستان شنبه شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر 1 1   1              
122 آب مرحله دوم و سوم مطالعات مرحله دوم طراحي خط انتقال و مخزن روستاي بندو و خط انتقال و تاسيسات بين راهي روستاهاي لاورده و لاورگل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان بوشهر           1 1 1      
123 آب مرحله دوم و سوم خطوط انتقال آب استان بوشهر شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر           1 1 1      
124 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به روستاهای استان کنگان شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر           1 1        
125 آب مرحله اول، دوم و سوم احداث مخازن ذخیره و خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب روستاهای استان بوشهر (کنگان، عسلویه) شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
126 آب مرحله اول و دوم شبکه توزیع آب شهر حاجی آباد شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان       1              
127 آب مرحله اول و دوم آبرسانی به 41 روستای غرب جاسک از سد جگین شركت آب و فاضلاب روستايي هرمزگان             1 1 1      
128 آب مرحله اول، دوم و سوم آبرسانی به 57 روستای جزیره قشم، خط کناره میناب و منطقه فین و گهره شركت آب و فاضلاب روستايي هرمزگان             1 1 1 1 1